LiteBreeze

Indiska utvecklare med svensk styrning

Prisvärd utveckling av system, webbapplikationer och appar

Begär offert

Det tar fem sekunder! Få svar inom två timmar.

Om LiteBreeze

LiteBreeze är ett svenskt utvecklings-företag med bas i Indien. David Claesson startade vårt indiska kontor 2004, och han arbetar fortfarande på plats i Indien. Idag erbjuder vi systemutveckling, webbutveckling och utveckling av mobil-appar.

Sedan 2004 har vi huvudsakligen använt PHP/MySQL för programmering av skräddarsydda system. Och då främst webb-baserade affärssystem och andra typer av komplexa webbapplikationer.

Vi har 35+ anställda. Mer än 80% av våra utvecklare / programmerare arbetar idag åt svenska kunder.

Idag rekommenderar vi plattformen/ramverket Laravel som är baserat på programmeringsspråket PHP. Våra systemutvecklare / webbutvecklare har även lång erfarenhet av Zend Framework, Codeigniter, Symfony och liknande MVC-ramverk.

Våra apputvecklare använder sig av Ionic för att bygga prisvärda appar som fungerar på de flesta typer av smarta telefoner.

Värdeskapande - Din framgång är vårt fokus

Att göra ditt företag mer lönsamt är vårt främsta mål. Fokus ligger på användarvänlighet och funktioner som ger mervärde till slutanvändare; högkvalitativ kod som är snabb, säker och enkel att förstå; samt givetvis en snygg design.

Att samarbeta med LiteBreeze är enkelt: vi driver ditt projekt framåt åt dig. Outsourcing till oss innebär hög kvalitet och bra service tack vare följande system:

Coachning

Vi coachar löpande våra utvecklare för att hålla deras prestanda på topp. Rätt typ av feedback inom områden som kundservice, planering, värdeskapande och användarvänliga funktioner säkerställer en jämn och hög prestationsnivå.

Mer Info

Coachning

Svensk personal är alltid involverad i coachningsprocessen. Coachning sker inom flera områden:

 • Implementation av smarta och användarvänliga funktioner
 • Kundservice (här kommer vi även be dig som kund om feedback)
 • Kodkvalitet (ändringar i koden blir enkla att utvärdera tack vare versionshanteringssystem)
 • Planering och framförhållning
 • Förmåga att spara din tid genom att snabbt förstå behov, föreslå lösning och implementera korrekt
 • Förmåga att skriva detaljerade och tydliga tidsrapporter
 • Nyttjande av ny teknik för mer användarvänliga, snabba, säkra och snygga lösningar

Då denna belysning av vad som gjorts bra eller dåligt påverkar resultatet så mycket så tar vi mer än gärna emot dina tankar om utvecklarnas arbete också.

Vi ber utvecklarna att utvärdera sig själva inom dessa områden samtidigt som svensk personal och indiska chefer också ger input. Utvecklarnas förmåga att ta in denna feedback utvärderas sen också.

Metod

Den agila utvecklings-metoden ("agile development method") låter oss leverera en fungerande applikation snabbt. Ni kan snabbt testa systemet och prioritera den viktigaste funktionaliteten.

Mer Info

Den agila utvecklingsmetoden

Den agila utvecklingsmetoden är ett kanske komplicerat namn på en enkel filosofi: starta med att uveckla de högst prioriterade funktionerna, undvik att utveckla för många funktioner på samma gång, håll utvecklingsfaserna korta och utvärdera kontinuerligt vad som är viktigtast härnäst.

Agil utveckling är populär för att den fungerar och levererar resultat snabbt.

Funktionerna som du önskar utvecklara listas upp efter prioritet och grupperas i olika faser (ofta kallade 'sprints'). En sprint färdigställs ofta inom 3-4 veckor. När den är klar kan ni direkt testa den. Tillsammans med utvecklingsteamet diksuteras sedan vad som är viktigast härnäst. Fördelarna är:

 • Efter att 3-4 veckor har passerat och du som kund har sett systemet så är det vanligt att nya funktioner prioriteras som inte skulle prioriterats tidigare. Denna möjlighet till att 'korrigera kursen' i tid gör att tid och pengar sparas.
 • Ni kan lansera nya värdeskapande funktioner snabbt.
 • Utvecklarna hålls motiverade av en rask utvecklingstakt.
 • Teamet tvingas utveckla ett skalbart system då dom vet att mycket kan komma att behöva ändras.
 • Tid ödslas inte på medium-prioriterade funktioner som kanske skulle komma att skrotas senare ändå.

Rekrytering

På LiteBreeze rekryterar vi inte bara smarta programmerare; vi letar också länge för att hitta medarbetare som är duktiga på att kommunicera och som har rätt kundservice-attityd.

Mer Info

Rekrytering av dom bästa utvecklarna

Rekrytering är otroligt viktigt för att vi ska kunna leverera kvalité. Många västerländska företag som valt att outsourca har fått problem. Ofta beror det på att det indiska företaget inte rekryterat rätt folk. På LiteBreeze har vår svenska platschef byggt upp rekryteringsorganisationen under de senaste åren för att säkerställa kvalitet.

 • Svensk platschef med 10 års erfarenhet av rekrytering i Indien är involverad i alla rekryteringsbeslut.
 • Vi anställer cirka 1% av dom som söker jobb hos oss.
 • Vi testar utvecklare hårt: kod, allmän problemlösning, kommunikation, attityd, tidigare erfarenhet osv.

Planering

Väl utförd planering sparar dig mycket tid och pengar. Våra erfarna IT-konsulter / systemarkitekter hjälper till att lägga en stabil grund till ditt projekt. Dom ger även allmänna råd om hur ditt system / webbapplikation kan förbättras.

Mer Info

Projektplanering

Våra främsta mål med projektplaneringen är att:

 • Planera en användarvänlig applikation som genererar maximalt med värde åt kund och slutanvändare
 • Återanvändbara funktioner som kan kopieras och spara tid identifieras för att sänka kostnaden

Det finns många fördelar med ett välplanerat projekt:

 • En stabil, säker och skalbar grund läggs. Detta gör det enklare att lägga till funktionalitet vid senare tillfällen.
 • Gränssnittet görs mycket användarvänligt, speciellt dom funktionerna som används mest.
 • Genom god planering undviker man senare kostsamma förändringar i systemet.
 • Vi väljer ut de mest lämpliga utvecklarna, baserat på deras tidigare erfarenhet av liknande system.
 • Vi kommer se till så att utvecklarna verkligen förstår webbapplikationens syfte och era mål.
 • Arbetsplan: du kommer tidigt under utvecklingsfasen kunna testa de viktigaste funktionerna.
 • Risken minimeras. Ingen funktion blir ett potentiellt hinder under utvecklingsfasen.
 • Wire frames (layout-skisser) gör det enkelt för alla parter att tidigt se hur systemet kommer fungera.

Våra kunder

Det här är två av våra kunder. Du kan bläddra bland fler webbapplikationsprojekt här

Funcruises.se är ett CRM och bokningssystem utvecklat för ett svenskt event-bolag som erbjuder kryssningar till studenter och andra specifika målgrupper.

"Vår hemsida och affärsapplikationer är en mycket anpassad PHP-lösning som vi har arbetat vidare med LiteBreeze sedan 2010. Vi har varit nöjda med de tjänster som tillhandahålls av LiteBreeze och vi känner hur service och teknisk kompetens kontinuerligt förbättras. Vi rekommenderar LiteBreeze starkt för dem som behöver bra service och en lyhörd team av programmerare. "   Martin Wengström (Sandviken, Sweden)

Aptum.se är ett företag som sysslar med försäljning och underhåll av brandskyddsutrustning. LiteBreeze har utvecklat ett system för att hantera Aptums kunder, återkommande serviceställen, order, fakturor, inspektioner, protokoll osv.

"LiteBreeze har utvecklat vårt skräddarsydda affärssystem från grunden. I detta system hanterar vi kunder, beställningar, fakturor, besiktningsprotokoll och annan affärsdata. LiteBreeze har hjälpt oss spara tid med administrativa uppgifter så som fakturering och protokoll. Vi rekommenderar varmt LiteBreeze! "   Gustav Paringer (Umeå, Sweden)

Lösningar och system-typer

Våra systemutvecklare kan skräddarsy de flesta typer av webbapplikationer och system inkluderat: orderhanteringssystem, bokningssystem, CRM, webb-portaler, ehandels-lösningar, e-learning / utbildningssystem, rekryterings-lösningar, integration av bokföringssystem.

Den typ av projekt som vi främst arbetar med är system som kräver minst 300 timmars arbete. Våra utvecklare har hanterat projekt som uppgått till 25,000 timmar utspridda på två år.

Bläddra gärna igenom våra utvecklares CVn. Vi kan bistå med så väl senior IT-konsulter som erfarna systemutvecklare, och enklare webbutvecklare och programmerare.

Vi säger oftast nej till enklare webbutvecklings-projekt så som “okomplicerade hemsidor”. Våra webbutvecklare har dock erfarenhet av att skräddarsy större CMS-baserade webblösningar som kräver en insats på minst 300 timmar. Då använder vi oss främst av CMS-plattformen Wordpress, alternativt Drupal eller Joomla.

När det gäller databaser så är MySQL valet i 90% av fallen. Våra systemarkitekter / databasutvecklare utvärderar dock andra databaser som de har erfarenhet av, t.ex. MariaDB, MongoDB och Redis. Valet beror till stor del på vilka krav som din typ av projekt ställer.

Vi ger allt för att leverera utvecklingstjänster av den högsta kvalitén, med smidigast möjliga upplevelse för dig som kund - outsourcing made simple!