Ledning

Skydda er idé, immateriella rättigheter och källkod

När du outsourcar web- och systemutveckling kan du göra din idé till verklighet till en låg kostnad, men hur kan ni bättre hantera risken att dina immateriella rättigheter läcker eller till och med blir stulna?

Work plan guidelines

India-based web development company providing PHP programmers and web developers.

1% av sökande anställs

På LiteBreeze rekryterar vi inte bara smarta programmerare; vi letar länge för att hitta medarbetare som är duktiga på att kommunicera och som har en känsla för service.

Frekvent coachning

Vi säkerställer att våra systemutvecklare levererar genom frekvent coachning och utbildning. Detta leder till kvalitativ outsourcing.

Den agila utvecklingsmetoden

Fördelar med agile utvecklingsmetodik

Projektplanering

Huvudsyften med projektplanering

Timdebitering och fasta priser

Vi förstår att det ideala vore att ge ett fast pris för ditt utvecklingsprojekt. Oftast kan vi dock enbart ge uppskattningar. Varför?