Ledning

Skydda er idé, immateriella rättigheter och källkod
När du outsourcar web- och systemutveckling kan du göra din idé till verklighet till en låg kostnad, men hur kan ni bättre hantera risken att dina immateriella rättigheter läcker eller till och med blir stulna?
1% av sökande anställs
På LiteBreeze rekryterar vi inte bara smarta programmerare; vi letar länge för att hitta medarbetare som är duktiga på att kommunicera och som har en känsla för service.
Frekvent coachning
Vi säkerställer att våra systemutvecklare levererar genom frekvent coachning och utbildning. Detta leder till kvalitativ outsourcing.
Den agila utvecklingsmetoden
Fördelar med agile utvecklingsmetodik
Projektplanering
Huvudsyften med projektplanering
Timdebitering och fasta priser
Vi förstår att det ideala vore att ge ett fast pris för ditt utvecklingsprojekt. Oftast kan vi dock enbart ge uppskattningar. Varför?