Den agila utvecklingsmetoden

Den agila utvecklingsmetoden är ett kanske komplicerat namn på en enkel filosofi: starta med att uveckla de högst prioriterade funktionerna, undvik att utveckla för många funktioner på samma gång, håll utvecklingsfaserna korta och utvärdera kontinuerligt vad som är viktigtast härnäst.

Agil utveckling är populär för att den fungerar och levererar resultat snabbt.

Funktionerna som du önskar utvecklara listas upp efter prioritet och grupperas i olika faser (ofta kallade ’sprints’). En sprint färdigställs ofta inom 3-4 veckor. När den är klar kan ni direkt testa den. Tillsammans med utvecklingsteamet diksuteras sedan vad som är viktigast härnäst. Fördelarna är:

  • Efter att 3-4 veckor har passerat och du som kund har sett systemet så är det vanligt att nya funktioner prioriteras som inte skulle prioriterats tidigare. Denna möjlighet till att ’korrigera kursen’ i tid gör att tid och pengar sparas.
  • Ni kan lansera nya värdeskapande funktioner snabbt.
  • Utvecklarna hålls motiverade av en rask utvecklingstakt.
  • Teamet tvingas utveckla ett skalbart system då dom vet att mycket kan komma att behöva ändras.
  • Tid ödslas inte på medium-prioriterade funktioner som kanske skulle komma att skrotas senare ändå.