Frekvent coachning

Svensk personal är alltid involverad i coachningsprocessen. Coachning sker inom flera områden:

  • Implementation av smarta och användarvänliga funktioner
  • Kundservice (här kommer vi även be dig som kund om feedback)
  • Kodkvalitet (ändringar i koden blir enkla att utvärdera tack vare versionshanteringssystem)
  • Planering och framförhållning
  • Förmåga att spara din tid genom att snabbt förstå behov, föreslå lösning och implementera korrekt
  • Förmåga att skriva detaljerade och tydliga tidsrapporter
  • Nyttjande av ny teknik för mer användarvänliga, snabba, säkra och snygga lösningar

Då denna belysning av vad som gjorts bra eller dåligt påverkar resultatet så mycket så tar vi mer än gärna emot dina tankar om utvecklarnas arbete också.

Vi ber utvecklarna att utvärdera sig själva inom dessa områden samtidigt som svensk personal och indiska chefer också ger input. Utvecklarnas förmåga att ta in denna feedback utvärderas sen också.