Projektplanering

Våra främsta mål med projektplaneringen är att:

  • Planera en användarvänlig applikation som genererar maximalt med värde åt kund och slutanvändare
  • Återanvändbara funktioner som kan kopieras och spara tid identifieras för att sänka kostnaden

Det finns många fördelar med ett välplanerat projekt:

  • En stabil, säker och skalbar grund läggs. Detta gör det enklare att lägga till funktionalitet vid senare tillfällen.
  • Gränssnittet görs mycket användarvänligt, speciellt dom funktionerna som används mest.
  • Genom god planering undviker man senare kostsamma förändringar i systemet.
  • Vi väljer ut de mest lämpliga utvecklarna, baserat på deras tidigare erfarenhet av liknande system.
  • Vi kommer se till så att utvecklarna verkligen förstår webbapplikationens syfte och era mål.
  • Arbetsplan: du kommer tidigt under utvecklingsfasen kunna testa de viktigaste funktionerna.
  • Risken minimeras. Ingen funktion blir ett potentiellt hinder under utvecklingsfasen.
  • Wire frames (layout-skisser) gör det enkelt för alla parter att tidigt se hur systemet kommer fungera.

Förstudie och projektledning leds oftast av en av våra erfarna indiska projektledare, men vi erbjuder även svensk projektledning.