Våra främsta mål med projektplaneringen är att:

  • Planera en användarvänlig applikation som genererar maximalt med värde åt kund och slutanvändare
  • Återanvändbara funktioner som kan kopieras och spara tid identifieras för att sänka kostnaden

Det finns många fördelar med ett välplanerat projekt:

  • En stabil, säker och skalbar grund läggs. Detta gör det enklare att lägga till funktionalitet vid senare tillfällen.
  • Gränssnittet görs mycket användarvänligt, speciellt dom funktionerna som används mest.
  • Genom god planering undviker man senare kostsamma förändringar i systemet.
  • Vi väljer ut de mest lämpliga utvecklarna, baserat på deras tidigare erfarenhet av liknande system.
  • Vi kommer se till så att utvecklarna verkligen förstår webbapplikationens syfte och era mål.
  • Arbetsplan: du kommer tidigt under utvecklingsfasen kunna testa de viktigaste funktionerna.
  • Risken minimeras. Ingen funktion blir ett potentiellt hinder under utvecklingsfasen.
  • Wire frames (layout-skisser) gör det enkelt för alla parter att tidigt se hur systemet kommer fungera.