Skydda er idé, immateriella rättigheter och källkod

För många moderna företag så är affärsidén en stor del av företagets värde. När du outsourcar web- och systemutveckling kan du göra din idé till verklighet till en låg kostnad, men hur kan ni bättre hantera risken att dina immateriella rättigheter läcker eller till och med blir stulna?

Vi rekommenderar att du tar ett antal steg för att skydda dina intressen:

  1. Skriv på ett NDA (sekretessavtal). Helst med ett företag i en välfungerande jurisdiktion med ett effektivt rättsväsende.
  2. Undersök det företag som du planerar att göra affärer med och deras historia.
  3. Undersök ägarna till ditt potentiella partnerföretag. Om de har varit verksamma under en längre tid kommer eventuella tvister förmodligen att vara offentliga och nåbara med en enkel Google-sökning.

På LiteBreeze är de flesta av våra utvecklare och designers baserade i Indien, men vårt indiska bolag ägs av vårt svenska moderbolag och alla kundavtal är undertecknade av vår svenska verkställande direktör i det svenska bolagets namn.

LiteBreeze och vår verkställande direktör har drivit outsourcingverksamhet i Indien sedan 2004. Vår princip är att alltid vara långsiktiga och fokusera på att göra våra kunder framgångsrika. Vi har behandlat hundratals idéer och projekt genom åren. Vi gör allt vi kan för att skydda våra kunders idéer, immateriella rättigheter och kod.