Timdebitering och fasta priser

Vi förstår att det ideala vore att ge ett fast pris för varje funktion men pga följande så kan vi oftast bara ge uppskattningar:

 • Nästan inga funktionsbeskrivningar är 100% tydliga och ofta behöver funktioner ändras efter start.
 • Fasta priser blir en administrativ börda: projektledare behöver lägga tid för att reda ut om en förfrågan är del av ett tidigare fast pris eller inte. Vi tycker det är bättre att lägga den tiden på konstruktiv utveckling istället.
 • Utvecklingen kan gå långsammare då nya uppskattning måste göras för nya förfrågningar. Tid krävs både för uppskattning, diskussion och för er att svara och acceptera. Under tiden kanske en utvecklare måste tillsättas annat arbete och sen föras tillbaka till ert projekt, vilket bidrar till ytterligare ledningssvårigheter.
 • För ett fastprisjobb så behöver mycket planeringstid läggas på att speca vad som ska göras och vad som inte ska göras, för att minimera risken. Detta kan då bli dyrare än att starta jobbet direkt på löpande räkning.
 • Arbetet kanske innehåller flera små förfrågningar som ändringar i text och style sheets som blir svårt att uppskatta.
 • I princip allt arbete vi utför idag görs redan på timbasis. Risken med ett fastprisjobb blir helt enkelt för hög för att det ska bli intressant för LiteBreeze att ta på sig. Vi behöver säker lönsamhet för att rekrytera och behålla duktiga systemutvecklare.

Men hur kan vi ha koll på kostnaderna?

 • LiteBreeze vidtar en rad åtgärder för att göra ditt projekt framgångsrikt.
 • En av våra erfarna IT-konsulter / projektledare arbetar fram en uppskattning för en grupp funktioner (en “sprint”). Till att börja med rekommenderar vi en mindre grupp funktioner: ju mindre antal funktioner ju snabbare går planeringen och ju snabbare kan vi komma igång.
 • Utvärdera vad som fungerar bra/dåligt och skicka feedback. Feedback diskuteras löpande och vid utvecklings- och lönesamtal där svensk VD medverkar. Detta håller utvecklarnas prestation hög.
 • Om-prioritera ofta och håll fokus på det absolut mest viktiga som ger mest värde per timma. Funktioner som är High Impact Low Effort (HILE). Följ timrapporter som skickas via epost och som finns att tillgå genom vår kundportal. Följ arbetsplaner. Håll gärna korta men relativt frekventa webcam-möten med utvecklingsgruppen. 
 • Vi har ett transparent system med detaljerad tidsbokning där syftet är att det ska vara enkelt att utvärdera. Ni kan alltid granska tidsbokningar genom kundportalen. Läs mer om fördelarna med radikal transparens.
 • Om ni fortfarande känner att ni inte fått tillräckligt för den tid som bokats så kontakta oss för en diskussion. Om vi inte har lyckats leverera så kan vi dra av timmar. Vi värderar långa relationer som båda parter tjänar på.

När vi själva hyr in konsulter så betalar vi också löpande timpriser av samma anledningar som ovan. Långsiktig framgång handlar mer om att rekrytera rätt konsulter och att ha en bra öppen dialog om förbättringsmöjligheter. Därav vikten av coachning och feedback.