Varför välja ett fast kontrakt för utvecklare?

Vilken typ av avtal bör du välja när du anlitar mjukvaruutvecklare? Ett flexibelt kontrakt där du inte behöver binda dig till något minsta antal timmar kan verka lockande, men här är sex anledningar till varför du bör överväga ett djupare samarbete med dina utvecklare genom att använda en klausul om ett minsta antal timmar per månad.

Sex anledningar till att binda sig till ett minsta antal timmar

1) Spara på timpriset

När du binder dig till ett fast kontrakt – även kallat ett ”Dedicated Minimum Hours”- kontrakt – debiteras du ett rabatterat timarvode. Under de två första månaderna med en ny DMH-konsult gäller ingen uppsägningstid. Om du skriver ett DMH-kontrakt 1 augusti kan du alltså säga upp det utan uppsägningstid fram till 31 september. Du kan därmed utvärdera din nya dedikerade konsult under denna ”prövoperiod”. Du debiteras samma rabatterade timarvode under denna period.

2) Säkra den rätta kompetensen

Talang är alltid hett eftertraktat och har störst betydelse när det gäller att skapa framgångsrika projekt. Om du inte kan erbjuda regelbundet arbete kan de utvecklare som bäst känner till ditt projekt behöva flyttas till andra projekt. Om de har blivit upptagna med ett annat långtidsprojekt så är det inte alltid möjligt att få tillbaka de mest kunniga utvecklarna. Det kan också ta lång tid, vilket leder till fördröjningar som påverkar din verksamhet negativt.

3) Tydligare svarstider

Du kan försäkra dig om att utvecklaren omedelbart kan ta sig nya uppdrag under arbetstiden genom att anlita en heltidsresurs. Om du anlitar en deltidsresurs kan de vanligtvis börja med nya uppgifter under nästa arbetsdag.

4) Du blir en mer värdefull och prioriterad kund

Ett kontrakt med ett minsta antal timmar gör dig till en mer värdefull kund för dina mjukvaruutvecklare. Mjukvaruföretag är mer benägna att göra mer än vad som krävs för sina bästa kunder. Du hamnar också i en bättre förhandlingsposition, utan att nödvändigtvis förlora något. När företaget meddelar om kommande höjningar av arvodet kan det vara möjligt att ligga kvar på den tidigare ersättningsnivån en längre period.

5) Bättre planering och fokus på det viktigaste

Ett visst antal utvecklingstimmar per dag motiverar dig till att planera och prioritera de allra viktigaste uppgifterna (high impact, low effort-uppgifter). Det förebygger anhopning av överflödiga funktioner (så kallad “feature creep”). Du slipper lägga ned tid och pengar på mindre värdefulla funktioner som kanske inte ens var nödvändiga från början. Planera i ett längre tidsperspektiv med en att göra-lista eller backlog.

6) Tydligare kostnader och budget

Om du har ett vanligt flexibelt avtal med timdebitering och många funktioner som behöver implementeras kan kostnaderna snabbt bli höga. Det kan ta tid att bekräfta att allt arbete är utfört. Med ett DMH-kontrakt får du en tydligare bild av hur många timmar som kommer debiteras varje månad. Det gör det enklare att både planera för och få tid till att utvärdera leverenserna. Kostnaderna skenar inte.

Hur fungerar det?

Med ett DMH-kontrakt förbinder du dig till att köpa ett visst minimiantal arbetstimmar varje månad. Vi har tre olika typer av DMH-kontrakt för att bemöta dina behov.

Oavsett typ av DMH-kontrakt sker debiteringen per timme. Du betalar bara för det faktiska antalet arbetade timmar om utvecklarna av någon anledning inte varit till förfogande alla de kontrakterade timmarna (till exempel på grund av sjukdom).

Även om du ingår ett DMH-kontrakt kan du begära extra timmar från den dedikerade eller den övriga personalen, beroende på tillgänglighet.

Vad händer om det inte finns några arbetsuppgifter?

Det finns alltid massor att göra och att lösa vissa uppgifter gör det snabbare och enklare att lägga till nya funktioner framöver. Den här typen av underhåll är alltså ett slags investering.

  1. Refaktorera, kodgranska, analysera och förbättra koden med verktyg som SonarQube.
  2. Utför prestandatester med verktyg som JMeter.
  3. Utför säkerhetstester.
  4. Utveckla mer givande enhetstester.
  5. Förbättra användarvänligheten och utformningen av basfunktioner.
  6. Migrera till nya versioner av programmeringsspråk- och ramverk.
  7. Förbättra stödet för mobiltelefoner.
  8. Hitta idéer till nya viktiga funktioner och så vidare …

Med ett DMH-kontrakt samtycker du till att ersätta företaget oavsett om du ber dem att utföra tjänster eller inte. Se därför till så att det finns planering och en typ av att göra-lista att utgå ifrån. Det finns också en uppsägningstid – vanligen två kalendermånader.

Ställer mjukvaruföretag krav på fast kontrakt?

LiteBreeze erbjuder och/eller ställer krav på ett dedikerat kontrakt med minsta antal timmar när:

  1. Ett projekt med ett vanligt kontrakt baserat på timarvode och materialkostnader är avslutat och kunden har fått förtroende för LiteBreeze-teamet.
  2. Storleken på kundens team hos LiteBreeze har vuxit sig stor nog att utgöra en risk.

Oberäknelig efterfrågan kan vara kostsamt på grund av brist på arbetsuppgifter och problem med schemaläggning.

Hur går vi vidare?

Kontakta oss för utvecklarprofiler och en mall på ett utvecklingsavtal. Om du behöver lägga grunderna för ett nytt system kan du också välja en projektledningsfas (förstudie) där erfarna projektledare vägleder dig.

Vanliga frågor

Fråga: Är ett DMH-kontrakt det samma som ett retainer-avtal?

Svar: Nej, inte riktigt. DMH är ett slags återkommande retainer-avtal, men du behöver inte betala i förskott.

Fråga: Hur mycket kan jag spara?

Svar: Ungefär 10 % jämfört med kontrakt baserade på timarvode och materialkostnader.

Fråga: Hur lång är uppsägningstiden?

Svar: Vanligtvis två månader.