Redaktörsportal till en svensk nyhetsbyrå

 
Redaktörsportal till en svensk nyhetsbyrå

Siren.se är ett specialutvecklat svenskt nyhets- och innehållshanteringssystem. Det används till att skapa, hantera och distribuera nyhetsartiklar till kunder runtom i Sverige via en nyhetsportal.

LiteBreeze byggde den här mycket skalbara redaktörsportalen med Laravel som ramverk. För frontend-användarna utvecklades ett smidigt meddelandesystem med Laravel Console. UI:t är utvecklat med på Vue.js, jQuery och Bootstrap 4.

Delarna för att skriva och hantera nyheter är uppbyggda med specialutvecklade komponenter i Vue.js för att ge en rik användarupplevelse.

För den huvudsakliga lagringen används MySQL, tillsammans med Elasticsearch för att möjliggöra kraftfulla sökningar i fulltext.

Systemet har utvecklats med ökande krav på skalbarhet i åtanke, så det är byggt med robusta AWS-tjänster.

Viktigaste funktioner

Boolesk sökning: Den booleska sökningen på nyhetssidan låter användarna kombinera sökord och operatorer som ”och”, ”inte”, och ”eller” för att ge mer relevanta resultat och utvidga sökningen till artiklarnas dokumenttext.

Notifikationer i realtid: Laravels kösystem används för att skicka notifikationer i realtid till prenumeranter. Kösystemet skjuter upp tidskrävande uppgifter som att skicka e-post till ett stort antal användare, vilket förbättrar webbförfrågningarnas hastighet.

Schemalagda notifikationer: Laravels schemaläggare skickar schemalagda notifikationer till prenumeranterna. Schemaläggaren gör det möjligt att hantera schemat med kommandon inuti Laravel i stället för att behöva ändra cronjobben via SSH.

Tidszon: Applikationens tidszon kan ställas in efter behov. All tidsrelaterad data sparas i UTC och applikationens tidszon kan ändras när som helst.

Stöd för flera språk: Applikationen stöder engelska och svenska. Användaren kan enkelt byta språk under inställningar.

Teknisk information

AWS-tjänster: AWS (Amazon Web Services) S3 används för datalagring. En kraftfull EC2-instans används för att ge slutanvändaren en smidig användarupplevelse.

Kodstandard: Applikationen följer kodstandarden PSR-2 för att hålla koden läsbar och lätt att hantera med lämpliga docblocks.

Mallar: I den här applikationen används AdminLTE-mallar ovanpå Bootstrap för responsiva och återanvändbara element.

Databas: För bättre datasäkerhet och enklare backup har Amazon RDS integrerats med MySQL-databasen.

Framtida utmaningar

Förbättrade notifikationer i realtid: En av de största utmaningarna är att snabba upp systemet för notifikationer i realtid. I takt med att antalet användare växer måste omedelbara notifikationer hänga med.

Förbättrat och skalat UX: Användarupplevelsen skulle kunna förbättras ytterligare genom att göra om de nuvarande jQuery-lösningarna till Vue.js.

Elasticsearch: Att uppdatera Elasticsearch till den senaste versionen skulle kunna förbättra sökhastigheten och den allmänna användarupplevelsen.

Redaktörsportal till en svensk nyhetsbyrå
Vi litar på LiteBreeze när det gäller all webbutveckling i Siren. De utvecklade Acta Publicas arkivtjänst som alla svenska medieföretag förlitar sig på dagligen. Vi tycker det ska bli spännande att jobba vidare med Siren och rekommenderar LiteBreeze och deras kunnighet inom AWS. - Martin Fredriksson (Stockholm)
Team of developers who worked on this project: Arjun S, Vijay, Sibu, Arif, Sabeer