Egenutvecklat eventhanteringssystem till svenskt företag

 
Egenutvecklat eventhanteringssystem till svenskt företag

Tillsammans med Memlins erfarna utvecklare byggde vi ett helt egenutvecklat och användarvänligt system för eventhantering.

Plattformen utvecklades för att att organisera och hantera alla typer av arrangemang, omröstningar och enkäter.

Användarna erbjuds en rad olika alternativ för hur deltagarna kan registrera sig och betala för möten. Användarna kan skapa arrangemang och bjuda in deltagare eller lägga upp anmälningssidan publikt.

Systemet har också moduler för omröstningar och enkäter, där omröstningar används för att hitta det lämpligaste datumet för ett arrangemang och enkäter kan skickas ut för att få återkoppling från deltagarna.

Ett anpassningsbart svarsformulär finns för varje arrangemang. De kan användas för att att samla in deltagarnas svar eller till och med betalningar.

Viktigaste funktioner

Events: Användaren kan skapa egna event med grundläggande inställningar med bara ett fåtal klick. De kan sedan uppdateras med mer specifika egenskaper eller för att lägga till biljetter och priser.

Omröstningar: Användaren kan enkelt skapa omröstningar och lägga till tidsförslag. Deltagarna kan sedan välja det tidsförslag de föredrar. Användaren bestämmer sig för den tidpunkt som passar bäst utifrån deltagarnas svar.

Enkäter: Användaren kan skapa och schemalägga enkäter för att samla in synpunkter från eventets deltagare. Schemaläggningen kan anpassas till att endast skicka enkäter till deltagare med en särskild status.

Meddelanden via sms/e-post: Användaren kan välja att skicka ut påminnelser för ett kommande event eller för obesvarad inbjudan. Både e-post- och sms-meddelanden kan ställas in under påminnelser.

Meddelandecenter: All e-post och sms som skickas från systemet samlas i ett meddelandecenter under varje event.

Deltagarnas e-postsvar samlas också i meddelandecentret och ordnas i samma tråd för bättre tydlighet.

Aktivitetslogg: Både användarnas och deltagarnas aktivitet loggas av systemet och visas under aktivitetsfliken. Användaren kan välja att ta emot e-postmeddelanden för alla typer av aktiviteter under inställningarna för eventet.

Hantering av underkonton: Användaren kan lägga till flera underkonton för att hantera ett event eller arrangemang. Underkontots rättigheter ställs in under sidan för användarinställningar.

Användarpaket: Systemet erbjuder funktioner utifrån det paket användarna prenumererar på. Flera paket och rättigheter kan skapas i backend och användaren kan enkelt välja att inaktivera något av detta.

För att göra det så enkelt som möjligt för användarna så har webbplatsen fullt stöd för flera språk och fler kan läggas till vid behov. De tillgångliga språken är för närvarande engelska, svenska, norska, tyska, finska och andra europeiska språk. Användarna kan också skapa anpassade svarsformulär till varje inbjudan med hjälp av ett formulärverktyg.

Teknisk information

Laravel Nova: I backend används Laravel Nova för bättre hantering av admininställningar.

AWS services: Applikationen körs från flera EC2-instanser för att ge slutanvändarna en upplevelse helt utan störningar. Systemet använder AWS SES till e-post och AWS S3 för att lagra användarnas filer.

Databas: MySQL-databasen har konfigurerats med hjälp av Amazon RDS för att ge bättre datasäkerhet och enklare backup. Systemet använder också för Redis för delad sessionslagring.

Inbäddat skript: Eventets svarssida kan enkelt bäddas in på andra webbplatser med det skript som finns under fliken för eventets inställningar. Det inbäddade iframe-elementet anpassar sig efter storleken på webbplatsens föräldraelement.

API-uppdateringar: API-tjänster hjälper till med att kommunicera med systemets backend. Tredjepartstjänster kan användas för att annonsera eventen eller söka på deltagarnas uppgifter osv.

Kodstandard: Projektet använder kodstandarden PSR-2 för att hålla koden läsbar och lätt att underhålla med god kommentering. Det finns också automatiska kontroller i repon som granskar releasekoden.

Framtida utmaningar

Bygga om frontend: Applikationens frontend kommer att byggas om med Vue.js för att förbättra användarupplevelsen. Vi planerar göra om hela systemet till en SPA.

Setup Algolia: Vi planerar implementera Algolias sökmotorsteknologi för att ge en bättre global nyckelordssökning.

Implementera GraphQL:  Ett annat steg vore att integrera GraphQL med Lighthouse PHP för bättre API-kommunikation, bättre autentisering, exponering av förfrågningar och mutations och så vidare.

Egenutvecklat eventhanteringssystem till svenskt företag
Det gick alldeles utmärkt att jobba med LiteBreeze. De samarbetade bra med vårt svenska team. Det är ett ansvartagande och pålitligt samarbetsföretag! - Christian Ramel
Team of developers who worked on this project: Arun, Aswathy, Sushama, Arjun KB, Praveesh