Specialutvecklat kundfeedbacksystem för nischat svenskt undersökningsföretag

 
Specialutvecklat kundfeedbacksystem för nischat svenskt undersökningsföretag

BeamBop är ett nytt svenskt undersökningsföretag som skapar och erbjuder omedelbara så kallade feedbackloopar till företag inom olika branscher. Inledningsvis fokuserar de på specifika branscher med fysisk verksamhet som hushållsnära tjänster och gör det möjligt för företagen att digitalisera sin verksamhet och förbättra de dagliga arbetsuppgifterna.

LiteBreeze utvecklade den här applikationen som företag kan använda för att skapa undersökningar och skicka dem till kunder via sms/e-post. De kan se undersökningssvaren och få agerbar feedback.

BeamBop gör det möjligt att följa upp med kunderna på ett helt nytt sätt. Resultatet är en närmare relation till kunderna med stärkt lojalitet och fler återkommande kunder. Tjänsten tillhandahåller också möjligheter till merförsäljning.

Både undersökningar och användare hanteras av organisationens administratörer. Administratörer kan lägga till ytterligare användare som antingen administratörer eller vanliga användare.

Alla användare kan skicka inbjudningar till undersökningar, samt se och svara på undersökningssvar i organisationens namn.

Organisationen kan delas in hierarkiskt i underorganisationer för ytterligare uppdelning/kategorisering och enklare hantering.

LiteBreeze utvecklar den här applikationen med Laravel 5.6 och MariaDB. Våra erfarna Laravel-utvecklare har arbetat flitigt för att få fram en snabb, stabil, användarvänlig och skalbar applikation.

Webbplatsen har stöd för flera språk och finns för närvarande på svenska och engelska.

Funktioner i sammanfattning

Några av de viktigaste funktionerna i systemet är:

Kontakter: Kontakter är kunder som faktiskt deltar i organisationens undersökningar. Kontakter kan hanteras både av organisationens administratörer och vanliga användare.

Undersökningar: Allt undersökningsrelaterat innehåll som frågor och inbjudningar skapas utifrån förvalda mallar. Anpassade undersökningar kan skapas av organisationens administratörer.

Administratörer kan skapa anpassade frågor för varje undersökning med antingen text eller betyg som svarsalternativ.

Det finns tre typer av undersökningar i applikationen:

  1. Utskick – Organisationens användare (administratörer/vanliga användare) kan skicka ut inbjudningar till utvalda kontakter/kunder via e-post eller sms, beroende på tillgänglig data. Kontakterna får tillgång till och deltar i undersökningen via länken i inbjudningsmeddelandet.
  2. Appundersökning – Denna funktion är fortfarande under utveckling tillsammans med funktionen för affischundersökningar. Slutanvändare kommer kunna få tillgång till och svara på undersökningar via appen. Användaren kan välja att besvara sådana undersökningar anonymt.
  3. Affischundersökning – Slutanvändaren kommer kunna få tillgång till dessa undersökningar genom att skanna en QR-kod på en affisch eller liknande ställen. Precis som med appundersökningar så är det också möjligt att delta anonymt i affischundersökningar.

Loopar: Så kallade loopar består av de svar en kontakt ger på en undersökning och den fortlöpande kommunikationen mellan kontakten och organisationens användare.

Svaren som kontakter skickar in efter en inbjudan till undersökning kan granskas och besvaras av organisationens användare. De kan ha en konversation fram och tillbaka gällande undersökningen och diskutera idéer eller andra ärenden.

Det finns också en inställning för att skicka meddelanden när en kommunikationstråd har ett nytt svar eller nytt meddelande. Svar kan skickas via sms eller e-post.

Organisation: En ny användare skapar en huvudorganisation. Varje huvudorganisation och underorganisation kan ha upp till fem underorganisationer.

Antalet underorganisationer som tillåts på varje nivå avgörs av den prenumeration som kontot använder.

Användare som är tilldelade rollen administratör för en organisation blir automatiskt administratör också för dess underorganisationer.

Stöd för flera språk: Både inbjudan till undersökningar och formuläret visas i det språk kontakten föredrar, om det finns innehåll för det språket. Annars är engelska det förvalda språket.

Användare:  Användare är personer som har tillgång till organisationen. En användare kan vara med i flera organisationer. Bland användare finns det två roller: vanlig användare och administratör.

Användarnas behörighet och funktioner avgörs av användarnas roll inom organisationen.

En vanlig användare kan skicka undersökningar, hantera kontakter, se undersökningssvar och i anslutning till svaren kommunicera med kontakterna.

En administratör kan lägga till underorganisationer, hantera och anpassa undersökningar, lägga till/ta bort användare inom organisationen och hantera användarnas roller, förutom alla de åtgärder vanliga användare har rätt att utföra.

Mediainställningar: Undersökningsformulär kan anpassas med organisationens logotyp. Färgen på sidhuvud och sidfot kan också anpassas. Bara organisationens administratör kan ändra logotyp och färgval.

Integrering med tredjepartstjänster: BeamBops användare kan skicka undersökningar till deras kontakter med hjälp av integreringar med redan existerande tjänster som TimeWave. 

Checkinout och social distansering: Checkinout är en inbyggd extrafunktion för social distansering som hjälper till med att undvika trängsel genom att ge information om antalet personer som vistas i lokaler som exempelvis gym, köpcentra, gallerior och stormarknader.

Det är till särskild nytta under covid-19. Checkinout (för tillfället en MVP-app) har en egen webbplats och kan användas fristående.

Mediainställningar: Undersökningsformulär kan anpassas med organisationens logotyp. Färgen på sidhuvud och sidfot kan också anpassas. Bara organisationens administratör kan ändra logotyp och färgval.

Fördelar

Social distansering: Checkinout gör det lättare att upprätthålla social distansering och undvika trängsel genom att tillhandahålla information om antalet personer som vistas i lokaler som exempelvis köpcentra och gallerior. Det är till särskild nytta under covid-19.

Tredjepartstjänster:  Tredjepartstjänster kan skicka undersökningar till redan existerande kontakter tack vare integrering med tjänster som TimeWave osv. 

Svar på feedback:  När en kund skickat feedback kan den som skickat undersökningen svara med såväl ett sms som ett mejl. De kan ha en konversation fram och tillbaka gällande undersökningen och diskutera idéer eller andra ärenden.

Framtida planer

Applikationen: Vi arbetar med ett förbättrat UX och att tillhandahålla fler funktioner anpassade efter det nya uppdaterade backendet.

Feedback Board: En ny tjänst för uppföljning av uppdrag och insamling av feedback, kallad ”Feedback Board”, kommer snart att lanseras.

Appen riktar sig till fysiska verksamheter som butiker, museer, flygplatser eller till och med för intern feedback från medarbetare.

Specialutvecklat kundfeedbacksystem för nischat svenskt undersökningsföretag
I samarbetet med LiteBreeze har jag kunnat dra nytta av den kultur som behövs för att leverera hög kvalitet. För att nämna något: engagemang i kravanalysen och när det gäller att hitta lösningar, kvalitetssäkring med intern handledning, fokus på transparens och med utmärkt kommunikation genom hela projektet. Att börja samarbeta med ett outsourcat team i Indien kan vara utmanande, men LiteBreeze har fångat min upplevelse av de här utmaningarna i deras eget företagsnamn.
- Håkan Askengren
Team of developers who worked on this project: Sandeep, Karthik, Arun, Praveesh, Ghanashyam