Specialutvecklad automatiseringsmjukvara för biltvättar

 
Specialutvecklad automatiseringsmjukvara för biltvättar

LiteBreeze byggde en specialutvecklad produkt för att automatisera processen hos biltvättar.  Det här användarvänliga systemet minimerar behovet av manuellt arbete genom hela tvättprocessen.

Det minimalistiska gränssnitt och det smidiga användarflödet gör produkten enkel att använda även för förstagångsanvändare.

Den använder Raspberry Pi och en PLC (programmable logic controller) som huvudprocessor för hela arbetet och för att integrera terminalen med biltvätten.

Mjukvaran har utvecklats med Go – ett programmeringsspråk med öppen källkod utvecklat av Google som garanterar robust prestanda. Det är en fristående enhet som fungerar både med och utan internetanslutning.

Viktiga funktioner

Automatisk biljetthantering

Kunderna kan kontakta personalen för att välja det tvättprogram de önskar och skapa en biljett. Varje biljett som genereras är unik och kan användas för att starta tvätten.

Om biljetten inte längre är giltig så visar skärmen ett felmeddelande.

PLC-integrering

Terminalen körs med hjälp av en förprogrammerad Raspberry Pi-enhet, kopplad till en PLC (programmable logic controller).

Det är PLC-enheten som länkar användargränssnittet med biltvättens mekaniska delar. När användaren för in biljetten i terminalen berättar PLC-enheten för biltvätten att starta det önskade tvättprogrammet.

Backend för administratörer

Administratörer kan skapa, ändra och ta bort personalens användare från modulen. Systemet genererar ett unikt id för personalens användare som de sedan måste använda för att skapa biljetter.

Historik

Biljetthistoriken sparas och kan ses av personalen och administratörer. De kan filtrera historiken genom att ange antingen biljettens kod eller datum.

Enkelt gränssnitt

Det minimalistiska användargränssnittet är behagligt för ögat. Knapparna, instruktionerna och flikarna är tydligt utmärkta och även de som använder systemet för första gången lär sig använda det på nolltid. Det är enkelt att manövrera från bilen.

Teknisk information

Applikationen är utvecklad med Golang och ramverket Beego. En specialprogrammerad Raspberry Pi-modul fungerar som terminalens interna dator/processor.

Automatiseringens olika steg drivs med stöd av Snap7. Det fungerar som en dator i vilken vi förprogrammerat terminalens användargränssnitt och funktionalitet. Snap7 ger hög prestanda till låg kostnad, skalar enkelt och är utvecklat för att överföra stora mängder data i hög hastighet.

En PLC används som länk mellan användargränssnittet och biltvättens mekanik.

Framtida planer

Kunder/slutanvändare kommer kunna interagera med terminalens gränssnitt och där välja önskat tvättprogram och skapa en biljett på egen hand.

Terminalen är ansluten till en skrivare som då kommer skriva ut varje ny biljett skapad på uppmaning av kunden, utan att någon annan behöver godkänna det.

Det eliminerar helt och hållet behovet av personalens inblandning för att skapa biljetter.

Team of developers who worked on this project: Saji, Sinto, Vishnu Narayanan, Priyesh, Arjun M