Grundläggande principer hos LiteBreeze

Grundläggande principer hos LiteBreeze

Vi följer dessa principer för att säkerställa maximal kundnytta och kundnöjdhet. Dessutom följer vi en rad riktlinjer (guidelines) som alla är kopplade till koncepten ovan, fast som är mer praktiska.

Index

Alla principer och riktlinjer finns fn enbart på engelska.

Grundläggande principer

Radikal transparens
Coachning
Kundservice (service quality)
Värdeskapande
Funktionalitet / användvänlighet
Kodkvalitet (kommer snart att publiceras offentligt)

Riktlinjer

Tidsbokningar: riktlinjer (kommer snart att publiceras offentligt)
Todo-listor: riktlinjer (kommer snart att publiceras offentligt)
Tidsöversikter / time overview
Projektplaner / work plans
Utvecklings- och lönesamtal
Coachning: riktlinjer (kommer snart att publiceras offentligt)