Varför Angular?

Angular är ett TypeScript-ramverk med öppen källkod som främst används för att utveckla webbapplikationer med rikt dynamiskt innehåll.

Det används också för att utveckla applikationer inom många olika områden som videoströmning, vädertjänster, e-handel, mobil e-handel och sociala medier.

Exempel på några populära tjänster som har utvecklats med Angular är LinkedIn, Weather.com, fYoutube och Netflix.

Angular är välrekommenderat av Google och anses vara det bästa Javascript-ramverket för klientsideapplikationer när det gäller prestanda och marknadsledtid. Många utvecklare gillar det på grund av den mängd funktioner det erbjuder och hur lättförståeligt det är.

På grund av Angulars popularitet finns det många tredjepartspaket att tillgå och ett stort nätverk av support.

Att utveckla med Anuglar är snabbare och enklare än med ramverk som React, Backbone och Knockout. Angular utvidgar möjligheterna med html utan att det krävs särskilt mycket kodning.

Det gör att man snabbt och utan krångel kan utveckla prototyper av applikationerna och därmed tidigt involvera klienterna i en smidigare och mer flexibel utvecklingsprocess.

Varför välja LiteBreeze för Angular-utveckling?

LiteBreeze har beprövad erfarenhet av att leverera tjänster inom Angular-utveckling. Vårt expertteam av Angular-utvecklare i Indien hjälper dig att hitta den lösning som passar bäst för dina behov hur unika och komplexa de än är.

Vi är måna om att leverera kundvärde och högkvalitativ service till våra klienter. Det är mot denna standard vi bedömer hur framgångsrika våra projekt är.

Review Widget

Våra Angular-projekt

 • INVID Gruppen har 100 medarbetare och tillhandahåller IT-tjänster inom tre huvudområden: infrastruktur, molntjänster och verksamhetsstöd. LiteBreeze har hjälpt till att utveckla en portal där flera kundportaler kopplas samman genom ett single sign-on-system. Genom detta hanterar kunderna deras användare, köpta tjänster samt bevakning av hostingtjänster.

  Läs mer
  Custom Single Sign-On client portal for IT services provider
  It has been a great pleasure to work with LiteBreeze. Our project had significant complexities but their developers are highly skilled and helped us tackle all possible challenges.
  Linus Linné (Västerås, Sweden)
 • PhotoWishlist är en app där du kan sparar önskelistor och dela med vänner. Mobilappen är hybrbid, d.v.s. utvecklad med ett s.k. cross-platform-verktyg. Webbsystem bakom, är utvecklat med ett MVC-ramverk i PHP, MySQL och AngularJS

  Läs mer
  PhotoWishlist
  I have been working with Litebreeze since 2012 where they have been developing my website called PhotoWishlist. First doing the web development and lately they have been working on the app.
  Sigurbjörn Jónasson (Reykjavík, Iceland)

Tekniska aspekter av Angular

Mer information

Angular har kraftfulla funktioner som direktiv, databindning, scopes, API-klienter, filter för internationalisering, routing och andra funktioner som hjälper dig bygga komplexa och innehållsrika single page-applikationer.

Förutom redan de existerande funktionerna så finns det också stöd i ramverket för att skapa egna funktioner.

Angular har gott om inbyggda funktioner, så när Angular används under utvecklingen av en applikation är det sällan vi behöver plugins eller andra tillägsspaket.

Det sparar tid och pengar som annars hade behövts läggas på att integrera tredjepartstillägg.

Angular stöder tvåvägsdatabindning mellan modell och vy. Det innebär att modellen automatiskt uppdateras efter varje förändring i vyn och vice versa.

En av de mest behändiga funktionerna i Angular är att det är förberett för enhetstestning och helhetstestning end-to-end. Designmönstret i MVC-arkitekturen möjliggör också frikoppling av olika aspekter av projektet.

Det underlättar vid utvecklingen av vältestade applikationer på företagsnivå som är riktigt robusta och lätta att underhålla.

Med Angular följer ett inbyggt designmönster för beroendeinjektion. Det gör det möjligt att skriva kod som är lättare att sköta genom att frikoppla objekt från dess implementering.

Angular 8 introducerade en funktion för ”differential loading” för all kod i applikationen, dynamisk import till routrar med lazy loading, web workers, stöd för TypeScript 3.4 och Angular Ivy som ett valbart alternativ. Ivy blev senare standard för kompilering och exekvering i samband med Angular 9.

Det finns en mängd bibliotek tillgängliga i Angular som gör att du kan utöka funktionerna hur du än vill. Ytterligare bibliotek är inte nödvändiga. Genom att använda Angular kan vi utveckla högpresterande och interaktiva progressiva webbapplikationer som även fungerar offline.

För att flexibelt hantera asynkrona processer och händelser använder Angular RxJS. Det kombinerar funktionerna från observatörer, iteratorer och funktionell programmering.

RxJS hanterar även händelser som kontinuerligt dataflöde, datamappning, filtrering, uppdelning, sammanslagning och så vidare.

Nedan följer ytterligare fördelar med Angular:

 • Återanvändbarhet
 • Konsekvent kod
 • Modulbaserat
 • Förenklad enhetstestning
 • Bättre läsbarhet
 • Lättare att underhålla

Begär offert!

Genom att skicka accepterar du sekretess- och cookiepolicyerna.