Vanliga frågor från kunder

Projektledning

Q: Hur påbörjar jag ett outsourcat projekt?

A: Till att börja med kan du skriva ned bakgrunden till projektet och projektets övergripande krav. Det behöver inte vara så detaljerat. Det här är ett exempel på ett sådant dokument.

Vi föreslår sedan att vi bokar ett videomöte där vi går igenom dina behov för att se hur vi bäst går vidare.

Nästa steg är att du och våra erfarna tekniker kommer överens om en lämplig samarbetsmodell – du kan antingen anlita ett fast team med utvecklare eller använda en modell baserad på tid och materialkostnader.

Oavsett så börjar du med att skicka in dina generella krav. Vi för sedan projektet vidare.

Q: Vilka samarbetsmodeller erbjuder ni? Lämnar ni offerter med fast pris?

A: Vi har två samarbetsmodeller:

  1. Ett fast kontrakt
  2. Ett timkontrakt

Vi kallar det fasta kontraktet för ett Dedicated Minimum Hours-kontrakt (eller DMH i förkortning) Fördelarna med ett DMH är:

  1. Du sparar på timkostnaden, i utbyte mot en uppsägningstid. Under de första två månaderna gäller däremot ingen uppsägningstid.
  2. Du säkrar den rätta kompetensen för ditt projekt över tid
  3. Tydligare månadskostnad för utvecklingen

Läs mer om DMH-kontrakt. Fördelarna med ett timkontrakt är:

  1. Du kan köpa hur få eller hur många timmar du vill varje månad. Du kan dock behöva vänta på rätt kompetens eftersom du inte har några fasta resurser sedan tidigare.
  2. Låg risk i början eftersom du kan pausa projektet omedelbart.

Ett sätt att påbörja ett projekt med låg risk som fungerar med båda samarbetsmodellerna är att börja med en betald projektledningsfas. Läs mer om betalda förstudier.

Q: Kan jag ha en nordisk/svensk projektledare hos LiteBreeze som min kontakt?

A: Ja, du kan ha en svensk projektledare som ansvarar för ditt projekt. En svensk projektledare är ett bra val om du föredrar att förmedla dina krav och mål på svenska. De kan hjälpa dig definiera kraven och detaljerat bedöma leveranser utifrån ett svenskt perspektiv.

Våra indiska projektledare har flera års erfarenhet av att arbeta direkt med svenska kunder. Fördelarna med att arbeta direkt med dem är följande:

  1. Du undviker en ytterligare mellanhand
  2. Det är kostnadseffektivt

Kontakta oss om du är nyfiken på vilka våra svenska och indiska projektledare är, så bokar vi ett möte med en av dem.