Varför LiteBreeze

Indisk outsourcing med unik svensk förankring.

Lägre kulturella barriärer.

80%+ av våra kunder är svenska; våra utvecklare är vana vid svenska system, svensk design och t.o.m. vissa vanliga svenska begrepp.

Tack vare låg personalomsättning har de flesta av våra systemutvecklare mångårig erfarenhet av svensk arbetskultur.

Dessutom blir alla löpande coachade av vår svenska VD David Claesson, som har arbetat på plats i Indien i 15 år.

Rätt utvecklare: Första steget till ett framgångsrikt projekt.

Vi anställer topp 1% av jobbsökande.

Den enskilt viktigaste faktorn till ditt projekts framgång är vilka utvecklare du väljer – ett beslut med stor inverkan.

På LiteBreeze så rekryterar vi inte bara duktiga programmerare; vi letar noggrant efter programmerare som är duktiga kommunikatörer, som har rätt attityd och som förstår användarvänlighet.

Vi har två heltidsrekryterare som spenderar 8 timmar per dag med att hitta de absolut bästa utvecklarna till ditt projekt. Vi anställer 1% av jobbsökande. (Läs mer om vår rekryteringsprocess).

Vi är fast beslutna att leverera bästa möjliga kundservice.

Slösa inte tid på att detaljstyra utvecklingsgruppen.

Att leverera bästa möjliga service är ett av våra främsta mål; att svara på dina frågor kring projektet innan du ens ställt dem.

Konceptet “service quality” är en grundbult. Det diskuteras i frekventa coachningsmöten, utvärderas under rekryteringsprocessen, och är en av våra fyra grundprinciper.

Tydliga uppskattningar, inga förseningar, inga onödiga frågor utan istället självständigt utformade lösningsförslag, frekventa koncisa rapporter osv.

Användarvänlighet.

Smarta och värdefulla funktioner.

Vi förstår att ert projekt enbart kommer bli framgångsrikt om vi utvecklar användarvänliga och värdefulla funktioner för era slutanvändare.

Våra utvecklare blir kontinuerligt utbildade och coachade i hur de kan leverera mer användarvänliga, smartare och mer värdefulla funktioner.

Våra programmerare är inte enbart koncentrerade på att programmera; de sätter sig in i era slutanvändares situation, för att göra ert system användarvänligt.

Ni behöver inte detaljstyra.

Vi för fram smarta lösningar.

Vår personal förstår att er tid behöver läggas på att förbättra er verksamhet och inte på detaljstyrning av utvecklingsprojekt.

Vi för fram smarta lösningar och fokuserar på era verksamhetsmål. Vi försöker alltid spara er så mycket tid som möjligt.

Vi testar noggrant det vi levererar. Vi ställer inga onödiga frågor. Vårt mål är att ni ska få ut maximalt med värde.

Granskad och högkvalitativ kod.

Fast, safe and scalable solutions.

Erfarna projektledare och systemarkitekter granskar kod genom s.k. code reviews. Det som programmeras blir snabbt, säkert och skalbart.

Det som levereras lever upp till tuffa standarder både när det gäller kvalitén på koden och hur systemet eller webbapplikationen är strukturerad.

Vi använder oss av ramverk (plattformar) som Laravel. Kodbasen blir mycket prydlig. Ni enkelt kan byta utvecklare närsomhelst; trygghet!

Outsourcing-specialister sedan 2004.

Vi bygger långsiktiga relationer.

LiteBreeze etablerades i Indien redan 2004. Flera anställda och kunder har varit med oss i över 10 år.

Vi bryr oss om vårt rykte. Om vi inte är helt säkra på att vi kan leverera så tackar vi nej till projektet.

Vi lägger värde i långsiktiga affärsrelationer. Våra kunders framgång på sikt är vad som räknas. Kortsiktiga vinster är inte av betydelse för oss.

Transparent, direkt och ärlig coachning.

Vårt fokus på perfektion leder till resultat.

Alla kan alltid bli bättre på vad de gör. Vi är kompromisslösa när det gäller att ge varandra öppen och ärlig feedback.

Våra projektledare ger ofta feedback till utvecklarna. Denna diskuteras vid utvecklings- / lönesamtal två gånger per år. Svensk VD medverkar.

Våra utvecklare vet alltid vad de ska göra för att blir bättre på att skapa värde för får kunder.

100% transparens och spårbarhet.

Minimerad administration.

Vårt motto är att vara 100% transparenta. Ni har löpande tillgång till tidsbokningar som görs dagligen.

En kort beskrivning görs för varje fakturerad timma. Fakturor är alltid detaljerade. Ni tvingas mycket sällan behöva fråga efter mer information.

Vi fakturerar per timma. Vi fokuserar på att göra ert projekt framgångsrikt, istället för att lägga tid på administrativa diskussioner om fasta priser.

Effektiv kommunikation med duktiga projektledare.

Undvik dyra svenska konsulter.

Många outsourcing-företag erbjuder en svensk projektledare. Vi satsar istället på att rekrytera de bästa indiska projektledarna och coacha.

Mtp svenska konsulters timpris så blir detta billigare. Tid sparas genom att undvika en extra konsult. Risken för mellanhands-missförstånd minskar.

Vi gör allt för att kommunikationen mellan våra indiska projektledare och svenska kunder ska gå så smidigt som möjligt.

Projektplanering

Rätt grund och arkitektur är avgörande.

Avgörande beslut fattas när ni startar ert utvecklingsprojekt. Vilken typ av arkitektur ger era slutanvändare bästa upplevelse till lägsta pris?

Projektledare och systemarkitekter planerar ert system för att göra det skalbart, snabbt och säkert. En smart grund sparar er pengar.

Vilket ramverk och databas? Finns existerande lösningar som kan återanvändas för att minimera kostnader? Kontakta våra erfarna IT-konsulter så hjälper de dig att arbeta fram en projektplan.

Agil systemutveckling.

Funktioner som era slutanvändare behöver, snabbt!

Syftet med denna systemutvecklingsmetod är att göra frekventa delleveranser (sprints). Utvecklingsplanen förbättras ofta.

Ni kan ofta omvärdera och räta upp utvecklarnas prioriteringar baserat på vad som är viktigast för er verksamhet.

Nya funktioner lanseras snabbt och gör att ni kan behålla täten bland era konkurrenter. Läs mer: agile software development.

Perfekt outsourcing-destination.

Duktiga medarbetare till låg kostnad.

Få tillgång till förmågor från Kerala; känt för att vara en av Indiens mest utvecklade, utbildade, progressiva och fredliga regioner.

Kerala har en lägre prisnivå än Indiens större städer så som Delhi, Mumbai, Chennai och Bangalore.

För er innebär detta duktigare utvecklare till lägre pris. Och lägre personalomsättning än större och mer konkurrensutsatta regioner.